Tartu Ülikooli Türi kolledži järglasena on sihtasutuse sisuline jäätmekäitlusealane kompetents kõrge. Lektoritel on olemas põhjalik ettevalmistus ja õppematerjalid, et Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL), Keskkonnaameti (KA), Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja kohalike omavalitsuste (KOV) vajadusi täita.

Kuna jäätmekäitlus on väga spetsiifiline ala, siis täiendkoolituse käigus lisandunud teadmised aitavad Keskkonnaameti spetsialistidel lubade ja litsentside väljaandmisel seniselt pädevamalt hinnata jäätmekäitlusettevõtete tegevuse  võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja neid ennetada. Samuti on Keskonnainspektsiooni  inspektorid täiendkoolituse käigus omandatud teadmiste ja oskuste varal võimelised kontrollima ettevõtteid nii, et avastatakse ka need rikkumised, mis tänasel päeval võivad kahe silma vahele jääda (paberil on kõik  korras, kuid reaalne tegevus - käitlus on hoopis midagi muud) e. suureneb KKI inspektorite võimekus ja oskused kontrollida ettevõtete tegevust. Samuti suureneb võimalus tabada illegaalsed käitlejad. KKI inspektorite puhul on väga oluline ka ennetav tegevus, et keskkonnareostused aset ei leiaks. Lõpptulemusena rikkumiste arv väheneb. Nii KA, KKI, KOV-de ja ettevõtete spetsialistide teadlikkus parima võimaliku tehnoloogia kasutamise osas jäätmekäitluses kasvab ja see mõjutab otseselt Eesti keskkonnaseisundit positiivses suunas. Seega on käesoleval projektil otsene positiivne mõju keskkonnaseisundi parandamisele, keskkonnaalaste rikkumiste arvu ja illegaalse käitluse vähendamisele ja  reostuste vältimisele.