SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus (SA KÕK) soovib käesoleva projektiga koolitada Türi valla peresid, et nad oskaksid/ suudaksid toime tulla tänase ühiskonna ja perede endi kui ühiskonna algrakukeste ees seisvate keerukate kasvatusdilemmadega. Saaksid lapsevanematena hakkama

ülesannetega, mida kiire elutempo, järjest kasvavad varasemast erinevad nõudmised peredele seavad, et neis kasvaksid eluga toimetulevad, iseseisvad, julged, loovad, otsustusvõimelised ja ausad inimesed.


Projekti sisulise poole moodustavad õppused/ treeningud vanematele, milles  õpetatakse/ treenitakse/ analüüsitakse ja seeläbi omandatakse nn uued tööriistad. Töö toimub Gordoni perekooli süsteemis, mis on täna üks tõhusamaid ja terviklikumaid süsteeme, õpetamaks vanemaid erinevates (keerulistes) olukordades oma lastega suhtlema ja valima tõhusa käitumisviisi, mis arvestab uusi kasvatuseesmärke.


Kavandatavad tegevused:

- Kuidas aidata last, kui tal on mure

- Kuidas panna piire ja väljendada enda vajadusi viisil, mis ei kahjusta suhteid

- Kuidas kehtestada perereegleid, lahendada väärtuskonflikte

- Mida arvata karistamisest

- Aktiivne kuulamine

- Selge eneseväljendus

- Võitja – võitja konfliktilahendused

-  Kuidas vältida suhtlemistõkkeid

- Kuidas olla vahendajaks laste omavaheliste tülide puhul


Õpitu/ treenitu tulemusel paranevad vanemate ja laste vahelised suhted, vanemad oskavad panna lastele piire suhteid kahjustamata ning lahendada peresiseseid probleeme võitja – võitja meetodil.


Perekooli läbinud vanemaid seisavad oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka laps saaks seista oma vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana. Pere kasvab koos, seal on hea olla ja vanemad tunnevad koos lastega, et pere on rõõmu jaoks.


1. rühm   27. aprill – 30. juuni 2014

2. rühm   21. september – 30. november 2014Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu